Inne aplikacje

...

Znaczną część produktów Studia stanowią specjalistyczne aplikacje przeznaczone dla organów skarbowych, które w tym serwisie nie są dostępne. 

Ze względu na swój charakter są one dystrybuowane bezpośrednio do jednostek skarbowych.