Witaj 

Studio Programistyczne specjalizuje się w systemach komputerowych przeznaczonych dla jednostek administracji publicznej lub służących do kontaktów z administracją.  

Właścicielem Studia oraz głównym twórcą oprogramowania jest Piotr Zielonka, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1991).

Studio działa na mocy wpisu dostępnego do wglądu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7711020006.

Programy pochodzące ze Studia funkcjonują na rynku od 1993 roku.